top of page

סי. ג'י - סמארטק בע"מ

השירותים של החברה מבוססים על עשרות שנות ניסיון בתחום הנדסת החומרים וחקר הכשל.

החברה מספקת שירותיי ייעוץ ארגוני, שיפור תהליכים, חקר כשל ואבטחת איכות:

- חקר כשל ואבטחת איכות: 

שיפור תהליכים: סיוע בשיפור תהליכי התכן, הייצור ואבטחת האיכות <     

הגדרת דרישות: סיוע בהגדרת דרישות של חומרים, תהליכים, אבטחת איכות ואיכות הסביבה בתהליכי הפיתוח והייצור של מוצר חדש ו/או מוצר משוחזר <     

חקר מנגנון כשל: חקר כשל החל משלב איסוף המידע, אפיון תוצרי הכשל ועד לקביעת מנגנון הכשל, בכלל זה הפעלת מעבדות לפי הצורך <     

הדרכה: אפיון, פיתוח וביצוע של השתלמויות וקורסים בתחומים משולבים כגון: חקר הכשל והנדסת חומרים <     

חו"ד הנדסית: חוות דעת על דוחות חקירה, אירועי כשל, אבטחת איכות ותלונות לקוח <     

      

    אנו שואפים לספק שירות מקצועי שינצל את הידע הרב שנצבר בחברה.

     אנו מכוונים להפקת תוצאות והישגים תוך שמירה על עקרונות יסוד של מקצועיות, מצוינות, יושרה, למידה וחדשנות.

           לפרטים נוספים שלח בבקשה דוא"ל למנכ"ל, דר חנן גבאי.

bottom of page